Wrong Website?

You are currently on the Dutch website.

Achtergrondinfo
Contact
Serviceformulier Snel & Betrouwbaar

Terugbelverzoek zenden

Of Bel +31 (0)35 77 32 585

* Verplichte velden

Instructievideos

Wij stellen u een aantal instructievideo’s ter beschikking om een beeld te vormen wat bepaalde werkzaamheden voor takenpakket omhelsen.

Dichtheidsmeting rookgasafvoersystemen

Een rookgaskanaal moet luchtdicht zijn. Door lekkage mogen geen schadelijke rookgassen ontsnappen. Dit zou brand kunnen veroorzaken of koolmonoxidevergifitiging.Het Bouwbesluit heeft hele concrete eisen gesteld aan de lekkage van rookgasafvoersystemen.Vaak kunnen we lekkage in een rookgaskanaal goed opsporen met een kanaalcamera. Bijvoorbeeld met de VIS, de Video-Inspectie-Systemen van Wöhler. Dat kunt u in een andere video zien.Maar er zijn lekkages die niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij overdrukschoorstenen, waar de siliconenafdichtringen geheel ontbreken. Dergelijke lekkages zijn ondubbelzinnig te meten met de Wöhler DP 600 dichtheidsmeter

Houtvochtmetingen

Hout stoken kan een relatief goedkope warmte leveren. Een paar kilogram hout levert al net zoveel warmte als één kubieke meter gas. Het stoken van gas levert tegenwoordig schone rookgassen, zonder roet. Hout kan ook heel schoon gestookt worden, maar dan moet het wel volledig kunnen verbranden. Wanneer het hout te nat is krijgen we een verstoorde verbranding.

Rookgaszijdig inregelen

Gasgestookte CV-ketels moeten regelmatig worden onderhouden. Dat is belangrijk voor de levensduur van de ketels. Vooral bij de zuinige verbranding van het aardgas. Bij de moderne ketels moet de verhouding tussen de hoeveelheid ingespoten gas en de toegevoerde verbrandingslucht vrij precies worden ingesteld. Zo precies, dat het absoluut niet “op het oog” gedaan kan worden. Wordt er teveel gas ingespoten, dan is de vlam te heet en kan het branderbed of de pakkingen verbranden. Bij teveel lucht krijgen we andere storingen. En een nare eigenschap van storingen is dat ze op ongelegen momenten komen. Daarom wordt bij het onderhoud aan ketels de gas-lucht verhouding gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Dit gebeurt dan met een rookgasanalyser, ook wel een O2 of CO2-meter genoemd.

Inregelen industriële verbrandingsinstallaties

In een stookinstallatie willen we zoveel mogelijk warmte uit de brandstof halen. Maar de verbranding moet ook veilig verlopen. Bij de huidige stookinstallaties kunnen we de verbranding altijd goed instellen en beheersen. Heel veel gegevens over de instelling van de stookinstallatie en de veiligheid van de verbranding halen we uit de samenstelling van de rookgassen met een goede emissie analyser. Een goede service-analyser heeft drie belangrijke eigenschappen: handig, robuust en betrouwbaar. Door goed te luisteren en een goede samenwerking gedurende vele tientallen jaren met de professionals, die stookinstallaties beheren, heeft Wöhler de gebruiksvriendelijke Wöhler A 550 serie emissie analysers ontwikkeld.

Branderafstelling Gas-/luchtverhouding

Gasgestookte CV-ketels moeten regelmatig worden onderhouden. Dat is belangrijk voor de levensduur van de ketel. Vooral bij de zuinige verbranding van het aardgas. Bij de moderne ketels moet de hoeveelheid ingespoten gas exact afgesteld zijn op de toegevoerde verbrandingslucht. Deze verhouding moet zo precies in balans zijn, dat het absoluut niet "op het oog" gedaan kan worden maar exact moet worden gemeten met een precisie-drukmeter. Wanneer deze inspuitdruk bijgeregeld moet worden dan is het belangrijk om ook te zien hoe de druk reageert tijdens het bijregelen.

Inspectie Rookgaskanaal

Een rookgaskanaal moet brandveilig zijn. Het Bouwbesluit schrijft dit ook voor. Visuele inspectie is de meest doeltreffende methode om te beoordelen of een rookgaskanaal brandveilig is. Gewoon kijken. Hiervoor is de Wöhler schoorsteencamera Wöhler VIS 350 een zeer betrouwbaar inspectiemiddel. Een productserie gebaseerd op jarenlange ontwikkeling in samenwerking met professionele schoorsteenvegers.

Reinigen Schoorsteen

Het Bouwbesluit eist dat een schoorsteen of afvoerkanaal doeltreffend moet zijn gereinigd. Dit is voor een stooktoestel in het algemeen het geval indien de schoorsteen, afhankelijk van het gebruik, eenmaal per jaar wordt geveegd. Schoorsteenvegen kan in veel gevallen van onderuit gebeuren. Vooral als er geen nadere inspectie van de schoorsteenmonding en de schoorsteenkap nodig is. Wöhler ontwikkelt en produceert al meer dan 80 jaar de schoorsteenveegmaterialen voor de professionele schoorsteenvegers in vele landen.

Dichtheidsmeting gasinstallatie

Vrijwel alle woningen hebben een gasinstallatie. Zo'n bestaande gasinstallatie kan in de loop van de tijd zijn aangepast vanwege een verbouwing zoals een aanbouw. Kunnen we zo'n bestaande gasinstallatie nog steeds accepteren en zonder inspectie achterlaten? Of moeten we die aan een uitgebreide inspectie onderwerpen? De NPR 3378 geeft daar een duidelijk antwoord op: Wanneer de gaslekkage groter is dan 5 liter per uur, dan moeten we de installatie afkeuren. Is het lek kleiner dan 1 liter per uur dan is een verdere inspectie zoals afzepen niet nodig. Tegenwoordig kunnen we heel eenvoudig en snel zo'n klein gaslek meten aan een bestaande gasinstallatie.

Inregelen ventilatie

Een essentieel onderdeel van het binnenklimaat in gebouwen is de ventilatie. De verdeling van de ventilatielucht over de afzonderlijke verblijfsruimten moet worden ingesteld. Bij voorkeur moet deze instelling snel en betrouwbaar worden uitgevoerd. Een slecht ingeregeld ventilatiesysteem kan de gebruikers veel overlast bezorgen.

Inspectie ventilatiekanalen

In de bouw liggen veel kanalen, die zijn weggewerkt in de grond, in de vloeren of de wanden van het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn de ventilatiekanalen, rioleringen of afvoersystemen van rookgassen. In de regel wordt de conditie van deze kanalen visueel gecontroleerd. Eventuele schade of een verstopping komen hierbij aan het licht. Beeldmateriaal geeft veel informatie over de ernst van de situatie en de mogelijke oplossingen. Bij weggewerkte kanalen is het tevens van belang om de exacte plaats van de beschadiging of verstopping te kennen.

Reinigen ventilatiekanalen

Een ventilatiesysteem werkt dag en nacht. Vervuiling van een ventilatiesysteem is onvermijdelijk. Zo moet direct na oplevering van een nieuwbouwpand bouwstof uit de kanalen worden verwijderd. Afhankelijk van de inrichting, het leefpatroon van de gebruikers en de fijnstofbelasting in de omgeving zal vuil en stof de kanalen vernauwen. Regelmatig de filters vervangen en het periodiek reinigen van het gehele ventilatiesysteem is noodzakelijk voor een goede werking en voor de gezondheid van de gebruikers. Reinigen van de kanalen is tegenwoordig eenvoudig. Met behulp van verschillende technieken, waaronder onze flexibele buigas, kan het vuil en het stof in de kanalen worden losgemaakt en verantwoord worden afgevoerd.

Controle toevoer verbrandingslucht

Bij lokale verwarming wordt doorgaans een kachel gebruikt. Daarin wordt aardgas, diesel of een andere brandstof, zoals hout, verbrand. De rookgassen, die bij de verbranding gevormd worden, moeten via een schoorsteen veilig naar buiten worden afgevoerd. Voor de verbranding is een behoorlijke hoeveelheid lucht nodig. Bij een open kachel komt die verbrandingslucht uit de opstelruimte. Maar is er voldoende verbrandingslucht beschikbaar? Want in een woonkamer met open keuken zijn er meer apparaten, die lucht uit de ruimte kunnen trekken. Zoals een mechanische afzuiging of een afzuigkap. Bij onvoldoende ventilatievoorzieningen bestaat het risico dat lucht via de schoorsteen naar binnen gezogen wordt. Bij een brandende kachel komen dan rookgassen met het levensgevaarlijke koolmonoxide in de woning. Met de 4 Pa-Test kunnen we eenvoudig controleren of er voldoende ventilatiecapaciteit beschikbaar is.